Staňte sa klientom – mesačný paušál

Rezervačný systém pre objednávku paušálu plateného mesačne.

Nahrávam…

Návod pre objednanie služby

Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť  stať sa našim klientom a uhradiť mesačné alebo ročné poplatky.

V prípade ak sa chcete stať novým klientom a poistiť seba a svoju rodinu, pokračujte nasledovne:

1.Služba

  • Kategória: Mesačný paušál alebo Ročný paušál – kliknite podľa toho, ako chcete platiť tj mesačne alebo ročne
  • Služba: Podľa veľkosti Vašej rodiny a počtu členov domácnosti vyberte požadovanú službu

Vyberte požadovanú službu a kliknite na tlačítko Ďalej.

2.Doplnky

  • Doplnkové služby: V prípade, ak chcete platiť mesačne, jednorázový vstupný poplatok je povinný. Pre jeho výber prosím kliknite na túto možnosť. Ak nechcete platiť jednorázový vstupný poplatok, kliknite na tlačítko “Návrat” a vyberte Ročný paušál. Pre ročné paušály sa jednorázový vstupný poplatok neplatí.
  • Pripoistenie ďalšieho člena rodiny: V prípade, ak chcete pripoistiť ďalšieho člena alebo členov rodiny, prosím nastavte množstvo. Ak nechcete nikoho ďalšieho pripoistiť, túto možnosť nechajte na 0.
  • Pre pokračovanie kliknite na tlačítko “Ďalej”

3.Čas – Dátum, kedy sa chcete stať zmluvným klientom

  • Prosím vyberte požadovaný dátum, od ktorého začne platiť Vaše pripoistenie.

4.Detaily

  • Pre dokončenie objednávky zadajte Vaše meno, telefonický kontakt a emailovú adresu. V prípade, ak chcete nášmu personálu zanechať odkaz, v možnosti “Odkaz pre personál” môžete zanechať svoju správu.