Staňte sa našim klientom

Koľko chcete investovať do svojho zdravia?

Čo znamená byť zmluvným klientom ?

Medical Group s.r.o. je súkromná lekárska pohotovostná služba, ktorá svojim klientom poskytuje a zabezpečuje komplexnú lekársku starostlivosť prostredníctvom ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, internej a kardiologickej ambulancie a po pracovnej dobe v prípade akútnej potreby formou výjazdov ku dospelým aj ku deťom. Lekárska pohotovosť formou výjazdov znamená, že v prípade akútneho ochorenia k Vám príde lekár domov, ošetrí Vás a vydá Vám všetky potrebné akútne lieky.

Tieto výjazdy realizujeme k dospelým aj k deťom. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí má náš zmluvný klient k dispozícii pohotovostnú linku 24 hodín denne. V prípade iných zdravotných problémov vyžadujúcich si špeciálne, odborné vyšetrenie, resp. ošetrenie v nemocnici, Vám takúto službu sprostredkujeme prostredníctvom našich špecialistov z každého odboru medicíny.

Odborné vyšetrenia (či už ide o gastroenterológa, ortopéda, urológa alebo akékoľvek iné vyšetrenie) sprostredkúvame našim klientom po dohode. Ak nie je potrebný osobný kontakt s pacientom a stačí len rada, môže klient využiť možnosť telefonickej konzultácie. Zmluvný klient je klient, ktorý platí určitý mesačný paušál a tento zahŕňa všetky výjazdy, vyšetrenia, ošetrenia vrátanie liekov a takisto vyšetrenia u špecialistov.

Služby, ktoré môžete využívať v rámci paušálneho poplatku

 • 24 hodinové telefonické konzultácie
 • umiestnenie zdravotnej karty u nášho obvodného lekára Medical group s.r.o. – sledovanie termínov povinných aj nepovinných očkovaní (Tetanus, chrípka, pneumokok, hepatitída, kliešťová encefalitída atd.)
 • nadštandardné rozšírené preventívne zdravotné prehliadky – 1x ročne – odber krvi, EKG, InBody – stanovenie zloženia organizmu (% tuku, % svalov, objem vody v tele), Arteriografické vyšetrenie (elasticita artérií, čiže „vek Vašich ciev“), vyšetrenie rovnováhy autonómneho nervového systému, Biofotonický skener (stanovenie hladiny karotenoidov v koži) a samozrejme konzultácia s lekárom zhodnotenie realizovaných vyšetrení a odporučenie prípadných zmien vo Vašom životnom štýle
 • 1x za 6 mesiacov polohová terapia – Autotrakčné lehátko – 5x
 • 1x za 6 mesiacov liečba svetlom BIOLAMPA – 5x
 • konzultácie u plastického chirurga
 • liečenie chronických zdravotných problémov
 • ambulantné podávanie intravenóznych a intramuskulárnych injekcií
 • komplexný 6-mesačný obezitologický program zameraný na liečbu nadváhy a obezity vrátane psychoterapie (manažment zmeny životného štýlu)
 • sprostredkovanie stomatologickej starostlivosti
 • sprostredkovanie a pomoc pri organizácii hospitalizácie

Jednotlivec

Jedna dospelá osoba

od 33 €/ mesačne

Pripoistenie členov rodiny

Rodičia, svokrovci, starí rodičia

od 17 €/ mesačne

Rodina

Rodina (2-4 členná) /deti od 0 - 18 rokov

od 66 €/ mesačne

Vstupný jednorázový poplatok k mesačným paušálom:

 • Jednotlivec 100,00 Eur
 • 2 – 4 členná rodina 200,00 Eur
 • 2 – 4 členná rodina + rodinný príslušníci 300,00 Eur

Pri úhrade 12-tich mesačných paušálov v jednorázovej ročnej platbe klient nehradí vstupný členský poplatok