Staňte sa naším klientom

Koľko chcete investovať do svojho zdravia?

Čo znamená byť zmluvným klientom ?

Medical Group Košice je súkromná medicínska spoločnosť, ktorá svojim klientom poskytuje komplexnú lekársku starostlivosť prostredníctvom ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, internej a kardiologickej ambulancie a Centra pre liečbu obezity Lekárskej fakulty UPJŠ. Centrum pre liečbu obezity sa venuje Medicíne životného štýlu, kognitívno-behaviorálnej psychoterapii a primárne liečbe obezity ako choroby.

Zmluvný klient má k dispozícii všetky naše služby aj pohotovostnú linku 24 hodín denne. V prípade akútnych zdravotných problémov vyžadujúcich si odbornú konzultáciu alebo vyšetrenie Vám službu sprostredkujeme prostredníctvom našich špecialistov z každého odboru medicíny.

Odborné vyšetrenia sprostredkúvame našim klientom po dohode. Ak nie je potrebný osobný kontakt s pacientom a stačí len rada, môže klient využiť možnosť telefonickej konzultácie. Zmluvný klient je klient, ktorý platí mesačný alebo ročný paušál a tento zahŕňa všetky služby vrátane ošetrenia doma formou výjazdov.

Služby, ktoré môžete využívať v rámci paušálneho poplatku

 • 24 hodinové telefonické konzultácie
 • umiestnenie zdravotnej karty u nášho obvodného lekára Medical group Košice s.r.o. – sledovanie termínov povinných aj nepovinných očkovaní (Tetanus, chrípka, pneumokok, hepatitída, kliešťová encefalitída atd.)
 • nadštandardné rozšírené preventívne zdravotné prehliadky – odber krvi, EKG, InBody – stanovenie zloženia organizmu (% tuku, % svalov, objem vody v tele), Artériografické vyšetrenie (elasticita artérií, čiže „vek Vašich ciev“), vyšetrenie rovnováhy autonómneho nervového systému, svalovej sily a samozrejme konzultácia s lekárom, zhodnotenie realizovaných vyšetrení a odporučenie prípadných zmien vo Vašom životnom štýle
 • 1x za 6 mesiacov polohová terapia – Autotrakčné lehátko – 5x
 • 1x za 6 mesiacov liečba svetlom BIOLAMPA – 5x
 • konzultácie u plastického chirurga
 • liečenie chronických zdravotných problémov
 • ambulantné podávanie intravenóznych a intramuskulárnych injekcií
 • komplexný 6-mesačný obezitologický program zameraný na liečbu nadváhy a obezity
 • sprostredkovanie stomatologickej starostlivosti
 • sprostredkovanie a pomoc pri organizácii hospitalizácie

Jednotlivec

Jedna dospelá osoba

od 39 €/ mesačne

Pripoistenie členov rodiny

Rodičia, svokrovci, starí rodičia

od 29 €/ mesačne

Rodina

Rodina (deti 15-18 rokov)

od 69 €/ mesačne

Vstupný jednorázový poplatok k mesačným paušálom:

 • Jednotlivec 100,00 Eur
 • Rodina 300,00 Eur
 • Rodina + rodinní príslušníci 500,00 Eur

Pri úhrade 12-tich mesačných paušálov v jednorázovej ročnej platbe klient nehradí vstupný členský poplatok