Kompletná ponuka pre našich klientov

Ponuka služieb pre klientov zdarma, pre neklientov za poplatok

Max Pulse je na prvý pohľad veľmi jednoduchý prístroj, akási krabička, ktorá Vám v priebehu niekoľkých minút vie poskytnúť dve dôležité preventívne informácie.

Tou prvou je vyváženosť Vášho nervového systému. Keďže nás riadia v zásade 2 základné nervové systémy – sympatikus a parasympatikus, pričom jeden nás skôr zrýchľuje, “stresuje” a druhý parasympatikus predstavuje jeho protiváhu, ideálne je mať tieto 2 systémy v rovnováhe. Samotné vyšetrenie vyzerá veľmi jednoducho : Vyšetrovaný (á) sedí v kľude 5 minút a na prste má nebolestivo pripojený “štipec”, ktorý sníma pulz. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že len meraním pulzu, ktorý je pravidelný sa nedá toho veľa dozvedieť. Opak je však pravdou. Úplne pravidelný tep, akoby podľa metronómu, je chorobný stav.

Naša tepová frekvencia by mala fyziologicky, teda u zdravého človeka, kolísať a meniť sa, aj keď len veľmi nepatrne, takže bežný človek si to vôbec nevšimne.

Tep sa nám ale mení v závislosti od nádychu a výdychu, reaguje na fyzickú a psychickú činnosť. Týmto zmenám tepu v závislosti od dýchania alebo našej fyzickej alebo psychickéj činnosti medicína hovorí variácia srdcovej frekvencie. A práve meraním variácie srdcovej frekvencie je prístroj Max Pulse schopný vyhodnotiť rovnováhu Vášho nervového systému od ktorého závisí schopnosť zvládať tak fyzickú a v dnešnej uponáhľanej dobe hlavne psychickú záťaž.

2

V praktickej rovine vieme vyšetrovanému povedať, či sú tieto 2 systémy u neho vyvážené

a teda aká je jeho schopnosť zvládať fyzickú a psychickú záťaž, aká je jeho miera adaptability na stres. Ľudovo povedané či už “nevybíja baterky” či má ešte nejaké rezervy na zvládanie záťaže v budúcnosti. Druhá preventívna informácia hodnotí stav ciev – artérií. Súčasne s vyšetrením pulzu “štipec” na prste v rámci toho istého 5 minútového vyšetrenia vie poskytnúť informáciu o stave artérií. Naše telo aj myseľ fungujú na kyslík a kyslík nám rozvádzajú do tela artérie. Čim sú pružnejšie, elastickejšie (čiže nie sú zanesené) tým viac kyslíka sa dostáva do celého organizmu. Pri poklese elasticity, čiže zvýšením tuhosti artérií trpí a horšie funguje celý náš organizmus. Max Pulse hodnotí pulzovú krivku stupnicou 1 až 7.

Ak máte cievy “na jednotku” svedčí to o dobrom stave Vášho cievneho systému, pri “horšej známke” je vhodné elasticitu artérií vyšetreniť podrobnejšie – artériografom. Podrobný popis meraných parametrov si môžete stiahnuť v prílohe.

Sú Vaše telo a myseľ v rovnováhe ?

Cena vyšetrenia pre neklientov 29€
Pre zmluvných klientov zdarma

MAXPULSE

Kliknite pre stiahnutie dokumentácie

Artériograf je prístroj, ktorý vyšetruje mieru elasticitu alebo tuhosti artérií.

Vyšetrenie sa podobá meraniu krvného tlaku. Vyšetrovaný (á) leží a má na ramene pripevnenú manžetu, ktorá sa podobá manžete na akú sme zvyknutí pri meraní krvného tlaku. Manžeta je len užšia a pri meraní sa nafúkne o niečo vyššie než je hodnota horného (systolického) tlaku vyšetrovaného. Vyšetrenie trvá niekoľko minút a výsledkom vyšetrenia je jednoducho povedané stanovenie veku Vašich ciev. Vieme zhodnotiť, či sú Vaše artérie rovnako staré alebo rovnako mladé, čiže či vek Vašich ciev odpovedá Vášmu kalendárnemu veku.

Artériograf je schopný zachytiť už tzv. subklinické poškodenie Vašich ciev.

Čo znamená subklinické poškodenie ? Cievy môžu byť postihnuté aj u inak zdravého človeka, ktorý podľa všetkých ostatných vyšetrení nemá žiadne iné klinicky manifestné ochorenie, čiže nemá ešte žiadnu diagnózu. Jedná sa o prvé prejavy artériosklerózy. Zachytenie zníženej elasticity artérií ešte v subklinickom štádiu znamená, že zmenou životosprávy môžeme predchádzať ochoreniu ešte skôr než vzniklo. A to je tá najlepšia prevencia. Zachytiť poškodenie Vašich artérií ešte v bezpríznakovom štádiu, keď ešte nemáte žiadne ťažkosti. Artériografické vyšetrenie je rýchla, bezbolestná a bezpečná metóda na určenie veku Vašich ciev. Stanovením rýchlosti pulzovej vlny aorty zvlášť hodnotí elasticitu Vašej najväčšej artérie, augmentačný index vyjadruje mieru elasticitu Vašich periférnych, čiže menších artérií.

2

Artériograf počas vyšetrenia stanoví aj hodnotu centrálneho aortálneho tlaku. Centrálny aortálny tlak môže byť rovnaký ako krvný tlak, ktorý meriame klasickým tlakomerom, ale v prípade zvýšenej tuhosti artérií, čiže keď sú už artérie zanesené, môže dôjsť ku zvláštnemu stavu, kedy je tlak dnu v aorte vyšší než ten, ktorý meriame na paži. Artériograficky meraný centrálny aortálny tlak je jednoducho povedané asi najpresnejšie neinvazívne stanovenie hodnoty Vášho krvného tlaku “dnu v aorte”. Všetky tri merané parametre, čiže rýchlosť pulzovej vlny, augmentačný index a centrálny aortálny tlak nám tak poskytnú komplexný obraz o stave Vašich ciev.

Sú Vaše cievy mladšie alebo staršie než je Váš kalendárny vek ?

Cena vyšetrenia pre neklientov 49€
Pre klientov vyšetrenie zdarma

Meranie AB indexu

 

MESI ABPI MD je jednoduché testovacie zariadenie, pomocou ktorého vieme
zmerať členkovo – ramenný index (ABI). Je to porovnanie krvného tlaku v ramenách
a nohách. Procedúra je bezbolestná a rýchla, pomocou, ktorej vieme zistiť
poškodenie ciev-artérií.

 

Artérie môžu byť zúžené, pretože sa v nich usádza povlak a znižuje sa prietok krvi alebo môžu byť upchaté čo vedie k infarktu, mŕtvici,  amputácii končatín alebo ku tvorbe vredov predkolenia. Rizikovou  skupinou poškodenia ciev sú ľudia s vysokým tlakom, nadváhou,  cukrovkou, fajčiari a všetci starší ako 50 rokov. Meranie tlaku na ramene a členkoch prebieha súčasne a výsledky sú v priebehu 1 minúty. Takéto meranie nie je možné obyčajným manžetovým tlakomerom, pretože tlak v členkoch ním nevieme odmerať. Pri meraní pacient leží, na sebe má tri manžety, jedna je na ramene a dve sú na členkoch.

Prístroj je spoľahlivý a ak sa vyskytne nejaká chyba hneď ju hlási obsluhujúcemu pracovníkovi. Presné a objektívne výsledky pomôžu lekárom diagnostikovať ischemickú chorobu dolných končatín s veľkou spoľahlivosťou.

MESI ABPI MD je jednoduché testovacie zariadenie, pomocou ktorého vieme zmerať členkovo – ramenný index (ABI).

Cena vyšetrenia pre neklientov 29,00 €
Pre klientov vyšetrenie zdarma

InBODY je prístroj na stanovenie zloženia Vášho organizmu.

Jedná sa o celotelovú, viacfrekvenčnú, segmentálnu bioimpedanciu. Na prvý pohľad veľmi zložitý názov. Jednoducho povedané: prístroj je schopný určiť koľko z Vášho organizmu predstavuje tuková hmota, svalstvo a koľko máte v tele vody. Segmentálne vyšetrenie znamená, že prístroj Vám zvlášť stanoví, aké množstvo vody, tuku a svalov máte na jednotlivých končatinách, čiže zvlášť pre pravú a ľavú hornú končatinu, pravú a ľavú dolnú končatinu a centrálny segment.

Stanovenie zloženia organizmu je zaujímavé tak pre zdravého štíhleho človeka či pre obézneho pacienta.

2Z dlhoročných skúseností môžem povedať, že u štíhlych pacientov často pri vyšetrení nachádzame nerovnomerné rozloženie svalovej hmoty. Takým typickým príkladom je inak zdravý, mladý, štíhly jedinec s neprimeranou pohybovou aktivitou alebo nesprávnym cvičením, ktorý má pomerne dosť celkovej svalovej svalovej hmoty, avšak segmentálnym meraním zostíme primerané množstvo svalovej hmoty len na končatinách a nedostatok svalstva na trupe. Jedná sa o svalové systémy ktoré zabezpečujú zdravý vzpriamený postoj, v zásade “držia našu chrbticu pokope”. Ak im teda chýba svalstvo v centrálnom segmente je tam väčšie riziko že sa budú, ľudovo povedané, kriviť. Majú častejšie skoliózu, hrozí im bolesť krížov, bolesti chrbta či krku. Na druhej strane u pacientov s nadváhou alebo už obéznych pacientov vieme stanoviť jednak celkové percento tuku – koľko percent z ich organizmu predstavuje tuk, celkovú hmotnosť všetkého tuku v organizme a samozrejme aj nadbytok telesného tuku. Všetky tieto hodnoty tak svalovej hmoty, ako aj percenta tuku či jeho hmotnosť zvlášť stanovujeme pre jednotlivé končatiny a centrálny segment.

Poznať zloženie svojho organizmu má význam tak pre zdravého človeka,

ako aj pre niekoho kto sa rozhodne že bude cvičiť, čiže chce dobudovať nejaké množstvo svalovej hmoty. Vie si presne sledovať či jeho snaha a cvičenie, ktoré vykonáva prinieslo želateľný efekt. Obézny pacient, ktorý potrebuje zredukovať nadmerné množstvom zásobného tuku, vidí výsledky liečby, čiže vidí ako mu klesá celkové percento tuku v organizme pri zachovaní množstva svalovej hmoty, pričom presne vie aj v ktorých segmentoch tela dochádza k úbytku zásobného tuku. Vyšetrenie je veľmi jednoduché. Vyšetrovaný (á) stojí na boso akoby stál (a) na váhe a v rukách drží ramená prístroja. Prístroj pracuje na základe merania odporu (impedancie) v tele, lebo vieme, že iný tok elektrickej energie a teda inú hodnotu impedancie má sval, inú tuk a inú voda v našom organizme.

Aké je zloženie Vášho organizmu ?

Cena vyšetrenia pre neklientov 20,00 €
Pre klientov vyšetrenie zdarma

Telo a myseľ, pre technika znie možno zrozumiteľnejšie hardware a software, by mali byť v rovnováhe. Sú veľmi úzko prepojené a preto je ideálne ak navzájom spolupracujú.

Ktosi povedal podľa mňa veľmi múdru vetu : “Celý život sa naháňame za peniazmi, kým neprídeme o zdravie a potom nahonobené peniaze míňame na prinavrátenie zdravia”. Len nie vždy už je to možné. Najrozumnejšia a aj najlacnejšia cesta je starať o zdravie ešte kým nám slúži. Starostlivosť o zdravie si však často predstavujeme ako starostlivosť o svoju telesnú schránku, čiže o hardware a zabúdame na “software” – duševné zdravie. A software je často oveľa dôležitejší. Môžete mať najvýkonnejší počítač na svete, bez softwaru Vám bude na nič.

Pacientom preto zvyknem hovoriť, že aj úplne zdravému človeku nepoškodí, či skôr mu urobí dobre, ak sa niekedy v živote porozpráva s psychológom. Je samozrejme dôležité mať dobré hodnoty krvného tlaku, optimálnu hladinu cholesterolu či pomer pásu a výšky, dodržiavať pravidelnú životosprávu, ale za najdôležitejšie v živote by som považoval spokojnosť, literárne povedané “pokoj v duši”. V každodennej praxi sa stretávam skôr s tým, že keď je niekto nervózny, podráždený, ľudovo povedané má toho veľa na hlave a začína “vybíjať baterky” na poupratovanie v hlave dostane tabletku. Je to rýchle, pohodlné, jednoduché avšak veľmi krátkozraké riešenie. A pri tom stačí tak málo.

Ak máte pocit, že ste naozaj zdravý a spokojný a chcete vedieť ako dlho Vám to vydrží, môžete si v rámci prevencie dať “odmerať” mieru adaptability na stres. Niekedy ani nemusíte cítiť, že už “vybíjate baterky”. Jednoduchým vyšetrením Vám vieme stanoviť “stresové skóre”, aby ste vedeli aké máte rezervy. A ak Vám už starosti prerástli cez hlavu, je oveľa lepším riešením než “tabletka na ukľudnenie” napríklad relaxácia či riadené dýchanie. A “to je parketa” pre psychológa.

1

Mám pocit, že psychológ je u nás tak trochu “opomíjen”…..tento čechizmus vyjadruje môj pocit z nášho “slovenského” prístupu ku psychologickému riešeniu problémov. Búši srdce…..tak dáme tabletku na búšenie srdca, ste nervózny v práci…..tabletka na ukľudnenie, neviete spať….tabletka na spanie, ste tučný…….hľadáte tabletku na chudnutie, ktorá mimochodom zatiaľ ani “neexistuje”. A pri tom je často “všetko hlave”. Tak ako veľké brucho začína a končí v hlave aj 9 z desiatich pacientov pacientov, ktorým “prebuchuje srdce” potrebuje viac psychoterapiu než barličku v podobe tabletky. Preto naozaj aj úplne zdravému človeku nepoškodí keď sa “zorientuje v svojej hlave”. Súčasťou nadštandardnej prevencie, ktorú poskytujeme, je aj nezáväzný psychoterapetický rozhovor. Ľudovo povedané, posedíme, pokecáme…..

Riadené dýchanie a nácvik relaxácie

Cena procedúry pre neklientov 60,00 €
Pre zmluvných klientov 30€

Autotrakčné lehátko je jednoduchá rehabilitačná pomôcka na prevenciu a liečbu bolesti  chrbta, riešenie problémov s platničkami, pomáha pri závratoch, hučaní v ušiach…..a množstve iných ochorení…… Trvalé jednostranné zaťaženie v sede alebo v stoji, je typické pre náš súčasný život, ktoré postupne vedie k preťaženiu a následnému poškodeniu zaťažovaných častí tela – chrbtica, platničky, žily na dolných končatinách, kĺby, vnútorné orgány na ktoré “tlačíme” keď veľa sedíme. Obrátená poloha na autotrakčnom lehátku vyrovnáva tieto dôsledky preťaženia tým najprirodzenejším a najjednoduchším spôsobom. Jednoducho povedané, tá istá sila ktorá tlačí na naše kĺby, platničky, kríže zhora sa použije “z druhej strany”.  Po zaškolení ako sa autotrakčné lehátko používa si nemôžem poškodiť. Celé svoje telo ovládam sám jemným pohybom rúk a v prípade, že ma niekde niečo zabolí, tak sa “vrátim o pár centimetrov späť”. Na bolesť totiž naše telo ihneď reaguje, takže na lehátku sa vieme ovládaním vlastného tela bolestí zbaviť.  najčastejšie sa autotrakčné lehátko využíva na  :

 • predchádzanie a odstránenie bolesti chrbtice,
 • prevencia vzniku statických porúch chrbtice,
 • zlepšenie krvného obehu, ako prevencia proti krvným zrazeninám a hemoroidom (“zlatá žila”),
 • pomáha pri bolestiach hlavy,
 • zlepšuje pamäť, sústredenie, zvyšuje sa odolnosť proti stresu ,
 • priaznivo pôsobí na tráviaci a endokrinný systém (zažívacie ústroje a žľazy s vnútorným vylučovaním)
 • zlepšuje prekrvenie pečene, sleziny a obličiek, čím podporuje „očistu organizmu“
 • podporuje regeneráciu pokožky tváre a rast vlasov,
 • zlepšuje celkový psychický stav formou relaxácie
 • zlepšuje spánok ,
 • liečba bolestivých vertebrogénnch syndrómov,
 • zlepšenie funkcie ortostatického ústrojenstva (systému, ktorý telu zabezpečuje vzpriamenú polohu a rovnováhu) .

1

U ľudí ktorí trpia  rôznymi vážnymi zdravotnými problémami by mal vhodnosť cvičení na AL a jeho aplikáciu odporučiť lekár.

Vyrovnávanie dôsledkov preťaženia

Cena procedúry pre neklientov 10,00 €
Pre zmluvných klientov zdarma

„Obráť sa tvárou k slnku a všetky tiene padnú za Teba…“

Liečba svetlom (fototerapia) je snáď staršia ako ľudstvo. Fototerapia (liečba polarizovaným svetlom) nie je ani tak liečebný prostriedok alebo liek, ale prírodná fyzikálno-biologická metóda, ktorá prirodzeným spôsobom stimuluje živé organizmy. Takmer celá živočíšna ríša potrebuje ku svojmu životu svetlo. Biolampa má svoje známe medicínske indikácie (pôsobí biostimulačne, protizápalovo, a má analgetický účinok) avšak zdraviu prospešné účinky má aj u zdravého človeka. Tak ako autotrakčné lehátko, relaxácia, psychoterapia či masáž je aj BIOLAMPA často indikovaná až ako liečba, keď už máme zdravotné ťažkosti. Oveľa lepšie, lacnejšie aj príjemnejšie je aplikovať tieto metódy ešte v čase zdravia. Dokážeme tak predchádzať množstvu zdravotných ťažkostí.

2

Výhody

 • široké pole indikačných okruhov s vysokým účinkom
 • žiadne vedľajšie účinky
 • minimálny okruh kontraindikácii
 • možnosť kombinácie fototerapie s inými liečebnými metódami
 • bezkontaktná a sterilná aplikácia
 • dostupnosť fototerapie pre každého (bez rozdielu veku)

Biolampa Zepter

Cena procedúry pre neklientov 9,00 €
Pre zmluvných klientov zdarma

Jednoduché, rýchle, uvoľňujúce…..čiastočne nahrádzajúce pre nás tak prepotrebnú chôdzu.

15-minútová masáž na najvyššom stupni „nahradí“  takmer 90 minút chôdze.

Nevyskúšaš, nevieš.  Princíp masáže je založený na „prúdení energie CHI“  v  tele a reálne po skončení masáže človek aj cíti „ ako tá energia  v tele prúdi…..“

Mám rešpekt pred všetkým v medicíne, čo „dokáže všetko vyliečiť“, takže podobné informácie treba brať s rešpektom.  Reálna skúsenosť s masážou CHI je ale veľmi príjemná, uvoľňujúca, 15-minút „aktívnej relaxácie“ ešte naozaj nikomu neuškodilo. Jednoduché použitie, tak ako pri autotrakčnom lehátku, primáša úľavu.

2

Jednoduché, rýchle, uvoľňujúce

Cena procedúry pre neklientov 9,00 €
Pre zmluvných klientov zdarma

Obezita sa definuje na základe indexu telesnej hmotnosti (medzinárodná skratka BMI – body mass index). Vzorec na jeho výpočet je pomerne jednoduchý, no ľudia aj tak majú problémy dopracovať sa k nemu. Pásmo BMI, v akom sa nachádzate, vypočítate tak, keď svoju hmotnosť v kilogramoch vydelíte druhou mocninou výšky v metroch. Ak teda meriate 70 cm a vážite 88 kg, vzorec vyzerá takto: 88 : (1,7 x 1,7 ), teda 88 : 2,89 = 31,45. A to už je BMI v pásme obezity, ktorú treba liečiť. BMI do 25 je v norme, Medzi 25 a 30 znamená nadváhu, nad 30 už ide o vážnu diagnózu, ktorá by vás mala priviesť k lekárovi a spoločne by sme mali tento typ obezity liečiť. Na liečbu sú indikovaní pacienti s indexom nad 27 a s dvomi rizikovými faktormi, patrí k nim fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, ischemická choroba srdca, cukrovka. Vtedy je už nadváha problémom, ktorý treba liečiť. Nadváha indikovaná na liečbu sa začína pri BMI nad 27, obezita pri indexe nad 30. Keďže WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) definuje obezitu ako zvýšené množstvo tuku v organizme, tak tento index je trochu zavádzajúci, pretože keby sme podľa neho hodnotili kulturistov, každý z nich by bol obézny. Aj keď nemajú zvýšené množstvo tuku, podľa vzorca hmotnosť v kg / výška v m2 by im vychádzalo vysoké BMI. Pre osemdesiat percent pacientov však ide o dôveryhodný údaj, o ktorý sa dá pri určovaní stupňa obezity oprieť.

Komplexné vstupné vyšetrenie u obezitológa predstavuje asi 1-2 hodiny intenzívnej spoločnej práce. Podstatnú časť vstupného „vyšetrenia“ tvorí edukácia – vysvetlenie ako bude prebiehať liečba, ako dlho to bude trvať, stanovanie si reálnych cieľov liečby. Čim viac o obezite ako o chorobe pacient vie, tým je úspešnejší v liečbe. Treba si uvedomiť, že liečba obezity je pomerne náročná tak pre pacienta ako aj pre lekára, sestru, dietológa a psychológa.

Vyšetrenie začína bežnou vstupnou prehliadkou, podobnou internému vyšetreniu : osobná a rodinná anamnéza, aké lieky užívate, aké ochorenia ste prekonali vy, vaši rodičia, to pre prípad dedičnej záťaže. Skontrolujeme Vám krvný tlak, EKG, odmeriame obvod pásu, bokov, hmotnosť, % tuku, množstvo svalovej hmoty, vody v tele. Ďalšie otázky už smerujú na problém nadbytočných kilogramov: od návykov na kávu, sladké, alkohol, fajčenie, cez pitný režim (všetky tekutiny okrem kávy, čaju a polievok), až po telesné aktivity, vrátane toho, ako ďaleko od vchodu máte zaparkované auto a či vždy čakáte na výťah, koľko poschodí zvládnete svojím tempom bez zastavenia…. Venujeme sa však aj nálade, psychickému stavu, ktorý je často nezanedbateľný pri odhaľovaní príčin obezity daného pacienta a „práca s hlavou“ je aj podstatnou časťou liečby.

Dôležitým parametrom v diagnostike obezity je pomer  obvodu  pásu a výšky postavy. V ideálnom prípade by mal náš pás merať menej, ako je polovica našej výšky. Mať v norme obvod svojho pása je dôležité preto, že práve tzv. abdominálna, teda centrálna obezita, ľudovo povedané veľké brucho, je vstupnou bránou množstva ochorení. Tukové bunky v bruchu totiž nie sú len skladovými bunkami, ale mimoriadne aktívnym tkanivom. A práve látky vylučované z tukových buniek v našom bruchu poškodzujú naše cievy, zvyšujú tlak či hladinu cukru. Ak človek nechce mať tieto tiché jedy v svojom organizme, stačí si upraviť obvod pásu.

Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj vylúčenie tzv. sekundárnej obezity, ktorú zapríčiňuje nejaké iné ochorenie. Preto musíme vylúčiť choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, hlavne štítnu žľazu, prípadne Cushingovu chorobu, pri ktorej pacient vyzerá ako pavúk, aj keď je obézny, má chudé končatiny. Na vzostupe hmotnosti sa môže podieľať hormonálna  liečba, kortikosteroidy, niektoré psychofarmaká.  Pri vyšetrení teda určujeme typ obezity, všímame si psychomotorické tempo, mesiačikovitú tvár, hirzutizmus (zvýšené ochlpenie), strumu, strie, intertrigo, mykotické infekciem, znaky žilovej nedostatočnosti („kŕčové žily“). Pri podozrení na sekundárnu obezitu treba totiž najprv liečiť ochorenie ktoré spôsobuje obezitu až potom obezitu samotnú.

Obezita je dnes najčastejšou zložkou metabolického syndrómu, takže je dôležité aj vyšetrenie spektra lipidov a hladiny cukru.

Komplexné vstupné vyšetrenie vrátane konzultácie a stanovenia liečebného plánu

Cena vyšetrenia pre neklientov v texte
Pre zmluvných klientov zdarma

Kompletné vstupné vyšetrenie vrátane konzultácie a stanovenia liečebného plánu

(anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, EKG, TK, celotelová viacfrekvenčná bioimpedancia InBody) 99,- €

Schudnúť sa dá rôzne, ak však chcete schudnúť a udržať si vytúženú hmotnosť natrvalo, potrebujete cielenú, dlhodobo a profesionálne vedenú intervenciu štyroch odborníkov: lekára, asistenta výživy, psychológa a fyzioterapeuta.

Po diagnostike, vstupnom vyšetrení a stanovení si cieľov liečby pacient postupne zvláda tieto jednotlivé stupne terapie. Predstavme si to jednoducho ako stoličku na 4 nohách. Prvou dôležitou „nohou stoličky“ je diéta. Pod diétou chápeme rozumný a vyvážený spôsob stravovania, ktorý by mal pacientovi ostať na celý život. Nepropagujeme žiadne dočasné obmedzovanie v jedle, žiadne populárne, drastické či jednostranné „zázračné“ diéty. Asistent výživy zhodnotí spolu pacientom jeho doterajšie stravovacie návyky a spolu hľadajú chyby, ktoré vedú k obezite u daného konkrétneho pacienta. Spolu pripravia aj návrh jeho nového jedálneho lístka aj s kalorickou hodnotou odporúčaných potravín. Poučia ho aj o zdravšom spôsobe technologickej prípravy jedál, pacient by mal vylúčiť vyprážanie a potraviny napr. radšej dusiť alebo variť. U každého pacienta môže problém spočívať v niečom inom, ale ak je obézny, tak určite robí nejakú chybu. Štandardom v našej strave je priveľa tukov a priveľa sladkostí. A primálo zeleniny a ovocia. Svojim pacientom pripomínam aj pitný režim, ten majú ľudia s nadváhou obvykle tiež veľmi zlý a treba ich presviedčať, aby si zvykli piť denne dva-tri litre tekutín.

1Druhá „noha stoličky“ potrebná k úspešnému schudnutiu je pohyb. Áno, schudnúť sa dá aj pohybom, i keď samotná pohybová aktivita prispieva k redukcii hmotnosti najmenej. Pacienti väčšinou numericky preceňujú množstvo vydanej energie. Dávame im odhadnúť, ako dlho by sa mali hýbať, aby spálili prijaté množstvo jedla. Všetkých šokuje zlá správa, že ak budú behať hodinu, zlikvidujú pohybom jednu tabuľku čokolády. Jedinú tabuľku! Koľko by potom mali behať, aby vydali energiu zodpovedajúcu celej čokoláde? Celej bonboniére? Návšteve cukrárne? Pohybová aktivita preto prispieva k redukcii hmotnosti relatívne málo. Samozrejme, dá sa ňou schudnúť, ale máme ešte jeden, omnoho vážnejší dôvod, pre ktorý pohyb je nutnou súčasťou liečby. Ten dôvod znie: chudnúť z tuku. Lebo keby ste redukovali hmotnosť iba diétou a nemali k tomu aj pohybovú aktivitu, tak budete, ako už viete, okrem tuku redukovať aj svoju aktívnu svalovú hmotu. A to nechceme. Pohybová aktivita má okrem toho množstvo ďalších priaznivých účinkov na ľudský organizmus. Je známe, že vyplavuje tzv. „hormóny šťastia“, človek, ktorý cvičí sa vďaka tomu cíti príjemne a na svoju každodennú dávku príjemných pocitov sa teší. Pre nás je však neoceniteľné predovšetkým to, že pohybová aktivita zabezpečí, že chudnete zásobný tuk a zachovávate vo väčšine prípadov už aj tak hraničné množstvo svalovej hmoty, ktorá pri liečbe nesmie klesať. Zachovať vašu aktívnu svalovú hmotu pri redukcii hmotnosti vieme len vtedy, keď sa budete hýbať správnym spôsobom. Aj druh a intenzitu pohybových aktivít Vám ordinuje  lekár. Nebude to totiž pohyb, ktorý by vám zvyšoval Vašu kardiovaskulárnu výkonnosť, nebude to pohyb, ktorý by vám zlepšoval vašu kondíciu, nebude to ani pohyb, ktorý by vám zvyšoval vašu aktívnu svalovú hmotnosť. Bude to pohyb zameraný cielene na liečbu obezity, na to aby ste zlikvidovali váš nadbytočný tuk.

Treťou zložkou liečby, treťou „nohou“ tejto fungujúcej stoličky, je zmena životného štýlu. Samozrejme, už len to, že sme nejakým spôsobom zmenili stravovanie a že sme sa dopracovali k pravidelnej pohybovej aktivite, možno nazvať zmenou životného štýlu. Ale v skutočnosti ten pojem zahŕňa v sebe viac. Skutočná zmena životného štýlu, to je parketa pre psychológa. Existujú psychologické školy, ktoré tvrdia, že samotná psychológia stačí na to, aby sa pacient zbavil nadváhy alebo obezity. Áno, je to možné u tej časti pacientov, ktorí sa prejedajú v strese. Keď ich psychológ naučí zvládať stres ináč ako jedlom, tak to určite pomôže. Nedá sa však povedať, že by úplne platila rovnica „stres sa rovná nadváha“. Lebo sú ľudia, ktorí v strese chudnú. Úloha psychológa je nezastupiteľná, pomáha zafixovať návyky, ktoré budujeme a ktoré vedú k schudnutiu a k udržaniu dosiahnutej hmotnosti. Psychológ je teda pre obézneho pacienta veľmi dôležitý aby sa nevrátil k predchádzajúcemu spôsobu života, ktorý ho priviedol k nežiaducim kilogramom nadváhy.

Takže áno, dá sa schudnúť úpravou stravovania, dá sa schudnúť pohybom, dá sa schudnúť zmenou životného štýlu. Jediná zo zložiek komplexného manažmentu obezity, ktorá sama osebe nefunguje, je tabletka. Zapamätajte si, že liek, ktorý stačí brať a vy schudnete, neexistuje. Keď si toto ľudia uvedomia, to bude jeden veľký úspech. Ak Vám niekto povie, tu máte nápoj v prášku, to máte náplasť, tu máte tabletku, stačí len to a schudnete – tak sa buď tomu nerozumie, alebo Vás vedome klame. Na to, aby ste schudli a po ukončení redukcie hmotnosti si dosiahnutú postavu aj udržali, potrebujete minimálne všetky tri zložky, teda úpravy stravovania, pohyb a rady psychológa – no a štvrtá zložka, liek, ktorý vám predpíše lekár a ktorý vám môže pomôcť ako barlička, o ktorú sa opriete a ona vám uľahčí zníženie príjmu a zvýšenie výdaja energie. Zmeny, ktoré vám my naordinujeme, vám tabletka pomôže s väčšou eleganciou zvládnuť. Ako každý liek, aj lieky na liečbu obezity majú svoje kontraindikácie, preto vám ich musí predpísať lekár, ktorý vás vyšetrí a zvolí vhodnú medikamentóznu liečbu. Opakujem však pre istotu ešte raz: ani tabletka, ktorú vám predpíše lekár, sama osebe nefunguje. Nečakajte to od nej, ona neschudne za vás. Aj preto je vhodný aspoň 3-mesačný a ideálne polročný program. Pacient sa postupne učí zvládať jednotlivé zložky liečby a pochopí, že v liečbe bude úspešný až vtedy, keď on sám bude „sedieť“ na všetkých štyroch nohách tejto dobre prepracovanej „stoličky“.

Individuálne lekárske kontroly, konzultácie a kontroly u nutričného terapeuta

Cena vyšetrenia pre neklientov v texte
Pre zmluvných klientov zdarma

Kompletné vstupné vyšetrenie vrátane konzultácie a stanovenia liečebného plánu (anamnéza, vyšetrenie, EKG, TK, InBody)  99,-€

Samostatné stanovenie zloženia tela viac frekvenčnou bioelektrickou impedanciou (prístroj InBody)

 • Prístroj vám určí stupeň nadváhy alebo obezity, stav hydratácie organizmu, množstvo svalovej a tukovej zložky v celom tele aj segmentálne na jednotlivých končatinách

Jednorazové stanovenie zloženia tela prístrojom InBODY    20,-€

3 x vyšetrenie InBODY   50,-€

Jednorazová konzultácia s nutričným terapeutom   30,-€

Polročný individuálny redukčný program (lekár, nutričný terapeut)   390,-€

Skupinové kurzy zníženia hmotnosti s certifikovaným lektorom (10 týždňov)  podľa metodiky STOB

2 hod. teórie + 1 hod. pohybovej aktivity/týždenne  190,-€

Individuálna kognitívno-behaviorálna psychoterapia 10 stretnutí 500,-€